Kontakt

Antonio Šarić
DR.BLAŽA JURIŠIĆA 12
23211 Drage
villa.antonio.drage@gmail.com
+38598325102

Drage

Pročitaj detaljnije


Linkovi

Drage

Drage su mirno i tiho dalmatinsko mjesto, nedaleko od Pakoštana i Biograda, napola puta od Zadra do Šibenika. Razvedena obala s brojnim uvalama i šljunčanim plažama pruža gostu željnom osame "vlastiti" dio mora daleko od masovnog turizma.
Blizina Pakoštana i njegov privlačni šarm upotpunit će sadržaj dobro provedenog ljetnog odmora u slikovitim Dragama koje osvajaju prirodnošću ambijenta i gostoljubljivošću domaćina. Drage su tiho i mirno dalmatinsko mjesto smješteno u centralnoj zoni hrvatskog Jadrana, na magistralnom putu između Zadra i Šibenika uz izuzetno razvedenu obalu, čisto more sa pogledom na brojne otočiće na rubu nacionalnog parka Kornati. Od Pakoštana su udaljene svega 3 km, a nalaze se u okruženju 4 nacionalna parka. Od Kornata su udaljene 12 nm, Krke 40 km, Paklenice 65 km, Plitvičkih jezera 165 km te dva parka prirode: Telašćice 17nm i Vranskog jezera 1 km. U blizini se nalaze povijesni gradovi Zadar (30 km), Šibenik (30km). Vransko jezero je najveće prirodno jezeru u Republici Hrvatskoj. To je kriptodepresija dužine 13,6 km, širine 1,4 km do 3,5 km i površine 30,2 km2, a najveća dubina vode iznosi oko 4m. Jezero se pruža paralelno s morskom obalom, smjerom sjeverozapad-istok i odjeljeno je od mora 800-2500m širokim vapnenačkim bedemom s najvišim grebenom 113m nadmorske visine. Priroda je tu stvorila idealne plaže, koje se zbog struja mogu podičiti izvanrednom čistoćom mora. U okolici se nalaze brojna turistička mjesta, povijesne znamenitosti i prirodne ljepote.

Drage su bile naseljene još u prapovijesti o čemu svjedoče ostaci liburnske gradine na brdu Čelinka iznad današnjeg mjesta. Osim gradine Čelinka, na prostoru Draga postoje ostaci još dviju gradina – Vela i Mala Kurela. Međutim, one nisu služile za stanovanje, već su imale vojnu svrhu.

Kontinuitet naseljenosti može se pratiti i u antici. To je moguće zaključiti na osnovi grobnih nalaza iz tog razdoblja.

Kroz starohrvatsko razdoblje ne nailazimo na potvrde da je na prostoru Draga bilo naselje. Postoji određena mogućnost da su neka od naselja koja spominje Jelić (prema mletačkim izvorima) pripadala zablatskoj podžupaniji, bila na području današnjeg naselja. Ipak, to nije moguće tvrditi.

Prema dostupnim povijesnim izvorima moguće je konstatirati da su Drage utemeljene na prijelazu s XVIII. na XIX.st., a svakako prije tridesetih godina XIX.st. Naime, tada se bilo pristupilo izradi katastarskih mapa, između ostalih, i našeg područja. Katastarske mape su dovršene 1840.g. i na njima su Drage ucrtane. Isto tako, prema službenim statističkim podacima poznato je da su Drage 1857.g. brojile 48 stanovnika. S druge strane prema Grimanijevim mapama, koje su objavljene u prvoj polovici XVIII.st. na prostoru Draga postoje određeni posjedi, međutim, nije im dodijeljen naziv Villa, koji označava naselje. Stoga je realno zaključiti da su Drage osnovane krajem XVIII.st. ili na samom početku XIX.st.

Drage su utemeljene od Pakoštanaca, te su se, osim od crkvenih vlasti, i od svjetovne vlasti, smatrale dijelom naselja Pakoštana. O tome svjedoče dostupni statistički podaci, koji vrlo rijetko čine distinkciju između Pakoštana i Draga. Drage se promatraju odvojeno od Pakoštana tek u prvoj polovici XX.st.

Drage karakterizira svojevrsna rastresita urbanizacija po čemu je to naselje specifično u širem okruženju. Naime, naselje čini više jezgri koje su prostorno relativno dosta udaljene jedna od druge. To navodi na zaključak da je naselje formirano u mirnodopskom razdoblju, odnosno kada se život na našem području postupno počeo normalizirati.